PRIVACYBELEID

MAART 2021

Contact opnemen

Moor Webdesign
Drossaardstraat 4
5663 ER Geldrop

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zullen door Moor Webdesign altijd netjes worden gebruikt via de regels van de privacywet en AVG.

Verwerken persoonsgegevens

Moor Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wanneer je een contactformulier of offerteaanvraag doet via onze website, bewaren wij deze gegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent.

Doel verwerking persoonsgegevens

Moor Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaren persoonsgegevens

Moor Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: zolang de website online staat en/of nog steeds door Moor Webdesign onderhouden wordt bewaren wij de persoonsgegevens en 7 jaar daarna (wat wettelijke is verplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Moor Webdesign verstrekt jouw persoonsgegevens niet met aan andere bedrijven behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Moor Webdesign gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Technische en functionele cookies
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies
Analytische cookies zorgen ervoor dat Moor Webdesign het gedrag jou op de website kan maten. Er wordt gekeken naar welke pagina’s bezocht worden, hoe lang je op deze pagina’s blijft en welke stappen je doorloopt op de website. Dit doen we zodat wij de website kunnen verbeteren zodat het in de toekomst nog beter wordt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht om contact op te nemen met Moor Webdesign met vragen betreffende je persoonsgegevens. Je hebt hierbij de volgende rechten:

 • Uitleg vragen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat we hiermee doen
 • Deze gegevens kunnen gecorrigeerd of verwijderd worden indien je dit wenst
 • Het intrekken van de toestemming op je persoonsgegevens op te slaan
 • Bezwaar maken tegen het gebruik ervan

Beveiligen persoonsgegevens

Moor Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@moor-webdesign.nl

Klacht indienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens om gaan, heb je het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GELUKT!

Het formulier is succesvol verzonden. We zullen je zo snel mogelijk een offerte toesturen.